Bến Tre đạt 46,74 điểm PAPI năm 2019

Audio âm thanh 00:02:46
Chia sẻ: