Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi làm việc tại tỉnh

Audio âm thanh 00:02:29
Chia sẻ: