Khánh thành bàn giao 2 công trình trường học tại huyện Thạnh Phú

Audio âm thanh 00:01:28
Chia sẻ: