Khánh thành Di tích Cây Da đôi và nhà làm việc của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Audio âm thanh 00:02:46
Chia sẻ: