Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong

Audio âm thanh 00:02:26
Chia sẻ: