Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tỉnh về hạn mặn

Audio âm thanh 00:03:48
Chia sẻ: