Truyền hình

Các hoạt động xã hội của Hội Hữu nghị Việt Hàn tỉnh

Phóng sự 31-07-2018

Hội Hữu nghị Việt Hàn tỉnh Bến Tre phối hợp với Tổ chức Global Vision và Tập đoàn Kyobo Life Hàn Quốc thực hiện các hoạt động xã hội tại tỉnh Bến Tre.

Gửi