Truyền hình

Ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Phóng sự 05-07-2018

Tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Gửi