Truyền hình

Tiếp nhận hơn 200 công dân Việt Nam về từ Thái Lan

Thời sự 22-03-2020

Tối ngày 19 và đêm 20-3-2020, tỉnh Bến Tre tổ chức tiếp đón hơn 200 công dân Việt Nam từ Thái Lan trở về trong chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Gửi